Vilda örter är temat för år 2019 Evenemang

Temat för årets 2019 Mathantverkartävlingen är vilda örter. Mathantverkare är uppmuntrade att utnyttja vilda örter i sina produkter. Juryn kan dekorera det hedersomnändet till en högklassig produkt som fyller de tävlingskriterierna i alla tävlingsklasser.

Vilda örter som accepteras i FM 2019 Mathantverkstävlingen är definierat på följande sätt: Matnyttiga vildväxter som växer ute i naturen. De beaktade vilda örter är vildhallon (inte bär), näsla, maskros, rölleka, granårskott, daggåba, björkblad, ängsyra, harsyra, duntrav och kirskål.

Det finns förenliga bedömningskriterier i FM i Mathantverkstävling och de är:

Hållbar plockning

Vilda örter har plockats hållbart med respekt för naturen. Vilda örter har plockats på områdena i vilka arten växer drygt. Plocka inte vilda örter på områden där de är rara eller utrotningshotade. Plocka inte heller växter i utsatta biotop på naturreservat eller på Natura-område. Plockning får inte riskera fortbeståndet av växtligheter eller orsaka störning för jordägare.

Konsumentinformation och -kommunikation

Det skall framkomma vilken vild ört är inbakad i produkten. Ange också plats och datum när vilda örten är plockad.

Bruket i produkten

Bruket i produkten påverkar dess smak och andra egenskaper.