Mathantverk FM är syns också på Wemmi – ween maan wiljaa – marknaden på lördagen och söndagen i Jyväskylä Paviljonki. Produkter som vunnit presenteras i egen avdelning på söndagen.

Läs mer om Wemmi här.