Mathantverk FM 2019 – anmälan

>> Anmälan blankett tävlingen. Anmälan är öppen ända tills den 25 augusti.

>> Anmälan seminarierna och naturörter verkstad vid den 6 september

>> Anmälan festmiddag