Mathantverk FM 2019 – anmälan

>> Anmälan blankett tävlingen. Anmälan är stängd. Du kan änmala sig till seminarierna, naturörter verkstad och festmiddag.

>> Anmälan seminarierna och naturörter verkstad vid den 8 september

>> Anmälan festmiddag vid den 8 september